หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

NatureWorks เพิ่มการใช้งานใหม่ ๆ จากพลาสติกชีวภาพ Ingeo
2019-06-12

บริษัท NatureWorks ได้จัดแสดงการใช้งานใหม่ ๆ จากพลาสติกชีวภาพ Ingeo ภายในงาน Chinaplast 2019 ตั้งแต่การใช้เป็นแคปซูลกาแฟไปจนถึงการพิมพ์สามมิติ ซึ่งการใช้งานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการที่วัสดุ Ingeo สามารถนำไปปรับให้เหมาะแก่การใช้งานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการกันการแพร่ผ่าน การทนต่อความร้อนและการกระแทก และการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเมื่อได้รับความร้อน โดยยังคงแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเอาไว้ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าภายในปี 2020 วัสดุชีวมวลที่นำมาผลิตพลาสติกชีวภาพทั้งหมดของบริษัทจะได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน
หนึ่งในตัวอย่างการใช้งานที่ถูกจัดแสดงภายในงานคือการใช้ PLA ในการพิมพ์สามมิติ โดยบริษัทได้เปิดตัว Ingeo 3D450 สำหรับใช้ในเครื่องพิมพ์ชนิด dual extrusion เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อนและการกระแทกเทียบเคียงได้กับ ABS แต่ปลอดภัยจากสารระเหย และสามารถใช้ในการผลิตชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนต่าง ๆ ได้
อีกหนึ่งการใช้งานคือการนำเอาวัสดุ Ingeo ไปใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในตู้เย็นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานได้กว่า 7-13% ต่อปี เมื่อเอามาใช้แทนที่ polystyrene
Steve Davies กล่าวถึงการใช้พลาสติกชีวภาพในเอเชียว่า “ทุก ๆ ปีมีความต้องการพลาสติกชีวภาพในเอเชียเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศจีน โดยบริษัทต่าง ๆ เริ่มหันมาใช้ PET ควบคู่กับ Ingeo ในการแสดงตัวอย่างสินค้าเนื่องจากตลาดกำลังมองหาทางเลือกที่ย่อยสลายได้”
ในปี 2015 บริษัท NatureWorks ได้ร่วมกับ Ellen MacArthur Foundation ในการสนับสนุน New Plastics Economy Initiative ซึ่งเป็นยุทธศาตร์เพื่อสร้างระบบพลาสติกที่อาศัยหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics