หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Neste และ VTT พัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการลงทุนด้านการวิจัยในฟินแลนด์
2019-06-11

บริษัท Neste และ VTT ได้ตกลงทำความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้งานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยในประเทศฟินแลนด์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงหาวิธีการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดยิ่งขึ้น
บริษัท Neste นั้นกำลังสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์ในเมือง Kilpilahti, Porvoo และ VTT ได้ลงทุนในศูนย์วิจัยด้านตัวเร่งปฏิกิริยาในโรงงาน Bioruukki ในเมือง Espoo โดยการตกลงร่วมมือกันนี้จะอนุญาตให้ทั้งสองบริษัทสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานทั้งสองนี้ร่วมกันในโครงการในอนาคตได้
ศูนย์วิจัยใน Porvoo จะช่วยให้สามารถศึกษาการใช้พลังงานของรถยนต์และช่วยหาทางออกใหม่ ๆ ในการลดการปล่อยมลพิษ และ VTT สามารถใช้ศูนย์ทดสอบรถยนต์ของ Neste ได้สำหรับโครงการของตน ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยนำไปสู่ทางออกใหม่เพื่อเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ที่สะอาดยิ่งขึ้น
“เป้าหมายของ VTT คือการหาทางออกให้กับความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญและนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ความร่วมมือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับเรา และเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการช่วยการหาทางออกกับภาวะโลกร้อนและปัญหาทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ” Antti Vasara ประธานและ CEO ของ VTT กล่าว
Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Green Technology