หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

PBAT ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตฟิล์มทางการเกษตร
2019-05-08
รายงานการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับตลาดฟิล์มทางเกษตรกรรมภายใต้ชื่อ “Agricultural Films Market Forecast, Trend Analysis & Competition Tracking – Global Market Insights 2018 to 2028” พบว่าตลาดดังกล่าวจะเติบโตสูงกว่า 5% ในปี 2019 นี้ โดยผู้ผลิตส่วนหนึ่งได้ให้ความสนใจกับวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้แทน polyethylene เพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการใช้ฟิล์มทางเกษตรกรรมและเปลี่ยนไปสู่การใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพบว่า PBAT (polybutylene adipate terephthalate) นั้นเป็นวัสดุที่สามารถใช้แทนได้และมีความคุ้มทุน ซึ่ง PBAT นั้นสามารถย่อยสลายได้สมบูรณ์ในดินภายในระยะเวลาหกสัปดาห์
นอกจากนี้ การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลและการเปลี่ยนวัสดุให้สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ก็เป็นประเด็นที่คาดว่าจะได้รับความสนใจควบคู่ไปกับการเติบโตของตลาดฟิล์มเกษตรกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม เทรนด์การทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มมากขึ้นอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตของตลาดจากการหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์เท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้พลาสติกในห่วงโซ่การผลิตอาหาร และถึงแม้ว่าจะมีการนำเสนอวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพใหม่ ๆ แต่การพัฒนาโดยมากยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าวัสดุแบบดั้งเดิม จึงอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดฟิล์มเกษตรกรรมได้Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics