หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

“ดีป้า” เร่งเต็มสูบพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) ถึงความคืบหน้า การสร้างการรับรู้โครงการสมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์ (Smart City Thailand Road Show) โดยในช่วงเดือน เม.ษ.-ก.ค.2562 จะเดินสายโรดโชว์ทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการประกาศเขตเป็นพื้นที่สมาร์ทซิตี้ให้กับผู้นำเมือง และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมือง โดยจะเริ่มที่จังหวัดขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก กระบี่ ชลบุรี และกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ดีป้ายังได้รายงานการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะสู่อาเซียนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network : ASCN) จำนวน 2 ครั้ง คือการจัดการ ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Workshop ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. 2562 โดยจะหารือในประเด็น Smart City for Sustainable Environment และการจัดการ ASEAN Smart Cities Network Conference and Exhibition 2019 ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค.2562 เพื่อหารือความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการของแต่ละเมือง และริเริ่มโครงการใหม่ที่สามารถดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการเมืองอัจฉริยะที่มีความเป็นไปได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคีนอกอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้นำร่องใน 7 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ของแก่น กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ไปแล้ว ซึ่งในปีนี้จะขยายสู่ 24 จังหวัด รวม 30 พื้นที่ และภายใน 5 ปี (2563-2565) จะขยายไปทั่วประเทศ 76 จังหวัดและ กทม. หรือ 100 พื้นที่.

https://www.thairath.co.th/news/business/1554223


Tag: #AEC #ในประเทศ