หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัทเปโตรนาสร่วมพัฒนาวิธีการรีไซเคิลทางเคมีเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก
2019-07-09

เครือ Petronas Chemicals Group (PCG) ของมาเลเซียได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท Plastic Energy Ltd. จากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลทางเคมี เพื่อร่วมกันหาทางออกปัญหาขยะพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ด้วยวิธีปกติทั่วไปในประเทศ โดยความร่วมมือทางยุทธศาสตร์นี้เป็นก้าวแรกของการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและการเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก
PCG และ Plastic Energy จะร่วมกันทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปขยะพลาสติกเป็น Tacoil ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของ Plastic Energy ในการผลิตพลาสติกรีไซเคิลใหม่จากขยะพลาสติกหลากหลายชนิดที่มักจะถูกทิ้งหรือเผา โดยผลของการศึกษาอาจนำไปสู่การตั้งโรงงานเชิงพาณิชย์ในประเทศมาเลเซีย
ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ PCG ใช้ Tacoil ที่ผลิตโดย Plastic Energy สำหรับการผลิตพอลิเมอร์ในโรงงานใน Pengerang Integrated Complex และเพื่อให้ได้รับการรับรอง circular polymer จาก International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ซึ่งเป็นระบบการรับรองระดับโลกที่ให้การรับรองว่าการผลิตเป็นไปตามเงื่อนไขด้านความยั่งยืนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หากโครงการนี้สำเร็จ PCG จะกลายเป็นบริษัทปิโตรเคมีแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลงทุนในโครงการการรีไซเคิลทางเคมีซึ่งเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ใหม่ที่มีคุณภาพ ซึ่งทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความยั่งยืน


Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics