หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

อีอีซียกระดับโลจิสติกส์ หนุนลงทุนอาเซียน-เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค
“กลไกหลักของรัฐบาลคือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน พร้อมให้เกิดการลงทุนและน่าอยู่ เพราะการมาตั้งโรงงานที่เมืองไทย จะกระจายไปทางส่วนไหนของอาเซียนก็ได้  ขณะเดียวกันโลจิสติกส์ยังเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่สำคัญ การพัฒนาโครงสร้างเหล่านี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นระบบราง การขนส่ง สามารถทำให้ถูกลงได้ และเมื่อเกิดการลงทุนและเกิดการค้าขาย ก็ต้องพึ่งระบบขนส่ง บริษัทเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ก็ย่อมได้รับอานิสงส์ และคนไทยได้รับด้วยเช่นกัน”

 การขยายขอบเขตเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางแถบภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเติบโตจากนักลงทุน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นับว่าเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการยกระดับการขนส่งและคมนาคมเมืองไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น และเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้นักลงทุนมีความสนใจเข้ามามากขึ้น ซึ่ง นายชาญชัย วนารมย์วิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวถึงโครงการอีอีซี ว่า รัฐบาลพยายามเข้ามาเสริมสร้างศักยภาพโลจิสติกส์ให้กับประเทศไทย ทั้งในส่วนของท่าเรือน้ำลึก ระบบราง การขยายถนน และสนามบินอู่ตะเภา

ทั้งนี้ หากมองในแผนที่จะพบว่าประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่ง ในขณะเดียวกันแม้จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่ถ้าไม่มีการจัดการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะมีศักยภาพได้อย่างไร อีอีซีจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลเข้ามาทำให้ระบบขนส่งด้านต่างๆ มีความแข็งแรง

สำหรับในเรื่องการส่งเสริมการลงทุน ก็ได้มีการจัดฟรีเทรดโซน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อจะต่อยอดให้เกิดโอกาสการลงทุน เพราะการได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์อยู่แล้ว คนต่างชาติมองเมืองไทยน่าอยู่ มีเสน่ห์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่น ทั้งเรื่องของธรรมชาติ หรือแม้แต่นิสัยคนไทย ก็อัธยาศัยดี เรื่องอาหารไทย ไม่มีอาหารประเทศไทยหลากหลายเท่าเมืองไทยอีกแล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ และหากมีการส่งเสริมการลงทุนที่ดี ย่อมทำให้ต่างชาติเข้ามามากขึ้น

โดยยังมีปัจจัยเรื่องของศักยภาพทางการแข่งขันการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน นักลงทุนจะต้องดูเรื่องราคาของค่าแรง และองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญ ที่แต่ละผู้ลงทุนแต่ละประเทศต้องนำมาพิจารณา เพราะการเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม ต้องมองศักยภาพทางการแข่งขันได้ด้วย รัฐบาลพยายามส่งเสริมการให้สิทธิเศษเรื่องภาษี ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ ทำให้เกิดการลงทุน

“กลไลหลักของรัฐบาลคือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน พร้อมให้เกิดการลงทุนและน่าอยู่ เพราะการมาตั้งโรงงานที่เมืองไทย จะกระจายไปทางส่วนไหนของอาเซียนก็ได้ ขณะเดียวกันโลจิสติกส์ยังเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่สำคัญ การพัฒนาโครงสร้างเหล่านี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นระบบราง การขนส่ง สามารถทำให้ถูกลงได้ และเมื่อเกิดการลงทุนและเกิดการค้าขาย ก็ต้องพึ่งระบบขนส่ง บริษัทเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ก็ย่อมได้รับอานิสงส์ และคนไทยได้รับด้วยเช่นกัน”

ที่มา  https://www.thaipost.net/main/detail/35090


Tag: #AEC #ไทย #ในประเทศ