หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Petcore Europe เปิดตัวกลุ่ม Monomer Recycling Group เพื่อส่งเสริมการใช้งาน PET หมุนเวียน
2019-07-22

บริษัท Petcore Europe จาก Brussels ประกาศเปิดตัวโครงการ PET Monomer Recyling เพื่อทำการแปรรูปขวด PET บรรจุภัณฑ์ และสิ่งทอต่าง ๆ กลับสู่สารตั้งต้นหรือ monomer อีกครั้ง ซึ่งจะหมายถึงการนำกลับมาใช้ใหม่กี่ครั้งก็ได้
การรีไซเคิลรูปแบบนี้มีความแตกต่างจากการรีไซเคิลเชิงกล ซึ่งมีข้อจำกัดจากสารเติมแต่ง สารสี และพอลิเมอร์ชนิดอื่นที่ปะปนอยู่ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการรีไซเคิลวัสดุ ในขณะที่ monomer recycling นั้นสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
Petcore Europe เป็นองค์กรอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนของห่วงโซ่คุณค่า PET และได้เปิดตัว Special Industry Group (SIG) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการพัฒนาการใช้ monomer ซ้ำจากขยะ PET
Christian Crepet ผู้อำนวยการ Petcore Europe อธิบายว่า “ภารกิจของกลุ่มใหม่นี้คือการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อทำให้การรีไซเคิลมอนอเมอร์ PET กลายมาเป็นวิธีการใหม่เสริมหรือแทนที่วิธีการรีไซเคิลเชิงกล เพื่อเสริมการใช้งานแบบหมุนเวียนของ PET”
SIG จะให้เครือข่ายขององค์กร Petcore เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล NGOs และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อทำให้การรีไซเคิล PET เป็นธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น


Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #สิ่งแวดล้อม #Recycle