หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Rustark เริ่มการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ Lipetsk
2019-08-26

Rustark จากรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Lipetsk ได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ โดยมีพิธีเปิดที่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซีย และผู้ว่าการเขต Lipetsk Igor Artamonov และตัวแทนจากบริษัท Rustark
บริษัท Rustark จะเริ่มทำการผลิตสินค้าจากแป้งและพอลิเมอร์ชีวภาพในโรงงานแห่งใหม่โดยใช้ข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบ และโรงงานแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นเป็นสี่ช่วงในระหว่าง 10-15 ปีข้างหน้านี้ โดยหน่วยแรกที่จะถูกสร้างจะมีกำลังการผลิตในการแปรรูปข้าวสาลีประมาณ 500 ตันต่อวันและคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในปี 2022
โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนกว่า 14 พันล้าน RUR หรือ 200 ล้านยูโร และการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2005 หลังมีการตั้งกฎหมายที่อนุญาตการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้น โดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะได้รับประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่การใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ปัจจุบันมีประเทศจำนวนมากที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ อิตาลี เยอรมนี เบลเยียม ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอมเริกา และอื่น ๆ 


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics