หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

เทรนด์พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพอาจทำให้บริษัทใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตยากขึ้น
2019-07-30

การพัฒนาพลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้อาจทำให้การความพยายามในการหันมาใช้วัสดุรีไซเคิล เช่น rPET นั้นเป็นไปได้ยากขึ้น โดยปัญหาในปัจจุบันคือการขาดวัสดุรีไซเคิลสำหรับการมาผลิต ซึ่งเกิดจากปัญหาที่คนจำนวนมากยังไม่ทำการรีไซเคิลเพียงพอ

ทั้งนี้ Stephen Croskrey CEO ของ Danimer Scientific ได้กล่าวว่า “พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นอนาคตที่สำหรับของตลาดพลาสติก ขณะเดียวกันพลาสติกเพียง 9% เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล เราจึงหวังว่าวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้นั้นจะมีส่วนสำคัญในการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม โดย PHA (polyhydroxyalkanoate) ของเราเป็นวัสดุที่ยั่งยืนและจะช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้” ข้อแตกต่างระหว่าง PHA กับวัสดุย่อยสลายได้อื่น คือ PHA สามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่ามาก

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายอีกมากเกี่ยวกับวัสดุพลาสติกชีวภาพในแง่ความสามารถในการย่อยสลาย ซึ่งพลาสติก PET อาจจะยังเป็นความหวังที่ดีที่สุดสำหรับการรีไซเคิลและการเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตขวดและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ โดย Wall Street Journal ระบุว่า บริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มยังคงต้องการพลาสติก PET รีไซเคิลอีกกว่าสี่ถึงห้าเท่าถึงจะสามารถผลิตพลาสติกรีไซเคิลได้ตามเป้าหมาย “Coca-Cola ต้องการใช้พลาสติกรีไซเคิลกว่า 50% ภายในปี 2030 ส่วน Nestle Waters North America ก็ต้องการใช้พลาสติกรีไซเคิล 50% ภายในปี 2025 ซึ่งบริษัทเหล่านี้ใช้พลาสติกรีไซเคิลเพียง 10% ในปัจจุบัน”

พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเสมอไปและอาจก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองเวลาและเงิน ในขณะที่โลกมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลและมีความต้องการพลาสติกรีไซเคิลสูง


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics