หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัท Teijin จากญี่ปุ่นและ AEV Robotics จากออสเตรเลีย ร่วมพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบาสำหรับรถยนต์
2019-08-01

บริษัท Teijin Limited จากประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท AEV Robotics (AEV) จากประเทศออสเตรเลีย โดยทั้งสองบริษัทจะใช้ช่วงสองปีแรกของความร่วมมือนี้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับแนวคิดรถยนต์ยุคใหม่
ข้อตกลงความร่วมมือนี้รวมถึงการพัฒนาวัสดุชิ้นส่วนน้ำหนักเบาสำหรับการขนส่งยุคใหม่และรูปแบบการเดินทางในยุคสังคมผู้สูงอายุ โดยจะมีการใช้วัสดุใหม่ของ Teijin เช่น polycarbonate resin, carbon fiber, aramid fiber และเทคโนโลยีวัสดุผสมต่าง ๆ ของ Teijin และบริษัทในเครือ
นอกจากนี้ Teijin จะให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการจัดการความร้อนเพื่อพัฒนาการลดน้ำหนักชิ้นส่วนและการทำหน้าที่ฉนวนความร้อนและการดูดซับเสียง 
AEV จะนำเอาระบบ Modular Vehicle มาใช้เป็นมาตรฐานใหม่ของการผลิตรถยนต์สมัยใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย Well-to-Wheel Zero Emission ที่ตั้งโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น โดย AEV กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะช่วยให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำในการใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ ลอจิสติกส์ และอุตสาหกรรม รวมถึงการขนส่งแบบดั้งเดิม ซึ่งทาง Teijin ได้ร่วมกับ AEV นำเสนอระบบ Modular Vehicle ภายในงาน Automotive Engineering Exposition 2019 Nagoya ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า