หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

นักวิจัยจาก IIT Bombay พัฒนาสกรูสำหรับยึดกระดูกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้
2019-08-05

นักวิจัยจาก Indian Institute of Technology Bombay (IIT-B) ได้พัฒนาสกรูที่ผลิตจากพอลิเมอร์ชีวภาพผสม Magnesium Oxide nanoparticle และเส้นใยไหมที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้สำหรับการใช้ฝังในร่างกายในกรณีของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกระดูกหรือเนื้อเยื่อ โดยสกรูนี้ถูกประดิษฐ์โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี และนักวิจัยได้กล่าวว่าสกรูดังกล่าวจะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อหลังการผ่าตัดได้
โดยปกติแล้ว แพทย์มักจะใช้อุปกรณ์โลหะเพื่อเชื่อมกระดูกหรือเนื้อเยื่อที่หักเข้าด้วยกัน แต่นักวิจัยจาก IIT Bombay ได้พัฒนาเทคโนโลยี ‘Desi Technology’ ที่มีต้นทุนต่ำกว่าและสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ซึ่งจะช่วยให้ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพื่อเอาอุปกรณ์ออกและช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ในประเทศอินเดียนั้น สกรูที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าและมีราคาแพง
“เป้าหมายของเราคือการทำให้สกรูย่อยสลายได้นี้มีราคาถูกและถูกนำไปใช้โดยรัฐบาลและโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งขณะนี้เราอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้อุปกรณ์นี้โดยได้เขียนหนังสือถึงหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้องแล้ว” Dr. Jayesh Bellare อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีกล่าว
นักวิจัยยังระบุอีกว่า การใช้อุปกรณ์เชื่อมกระดูกโลหะยังอาจรบกวนการเติบโตของกระดูกในผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ในขณะที่สกรูย่อยสลายได้ของทางทีมทีวิจัยจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว


Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics