หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

พลาสติกชีวภาพ PHBH รับรางวัล JBA Bioindustry Award
2019-08-06

บริษัท Kaneka และนักวิจัยจากสถาบัน RIKEN ได้รับรางวัล JBA Bioindustry Award 2019 จากการพัฒนาพอลิเมอร์ PHBH ซึ่งสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ในดินและน้ำทะเล
Poly-hexanoate-butyrate (PHBH) copolymer ถูกผลิตโดย Kaneka จากน้ำมันพืชโดยการใช้หนอน Cupriavidus ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 1,000 ตันต่อปีและมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 5,000 ตันและ 100,000 ตันต่อปีตามลำดับ
วัสดุ PHBH สามารถย่อยสลายได้ไม่เพียงแต่ในดิน แต่ในน้ำทะเลอีกด้วย โดยจะย่อยสลาย 90% ภายในหกเดือนที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และได้รับใบรับรอง “OK Biodegradable Marine” จาก TUV Austria Belgium NV ทั้งนี้พอลิเมอร์นี้เกิดจากการวิจัยร่วมกันระหว่าง Yoshiharu Doi อดีตอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology และผู้อำนวยการ RIKEN ร่วมกับนักวิจัยห้าคนจาก Kaneka ที่จะร่วมกันรับรางวัลมูลค่า 3 ล้านเยน


Tag: #Bioplastics