หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

AMR รายงานตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลกจะเติบโตเป็น 68.57 พันล้านเหรียญภายในปี 2024
2019-08-16

บริษัท Allied Market Research จัดทำรายงาน Bioplastics Market by Type and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018-2024 โดยระบุว่าตลาดพลาสติกชีวภาพในปี 2017 มีมูลค่า 21,126.31 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 68,577.25 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2024 ด้วยอัตราการเติบโต 18.8% ต่อปี โดยพลาสติกชีวภาพนั้นถูกใช้อย่างมากในการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบแข็ง ซึ่งนับเป็นส่วนแบ่งการใช้งานกว่า 1 ใน 3 ของตลาดทั้งโลกในแง่ของมูลค่า
ระดับความซับซ้อนทางเทคนิคของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและการใช้งานก็คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราคงที่ไปจนถึงปี 2024 อาทิ การใช้ฟิล์ม co-extruded double หรือฟิล์มหลายชั้นก็ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ นอกจากนี้ยังมีการใช้งานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น สิ่งทอ การเกษตร ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ
การผลิตและการใช้พลาสติกชีวภาพถูกมองว่าเป็นทางออกที่มีความยั่งยืนเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำ และมีปัจจัยช่วยกระตุ้นตลาดจากความสนใจของผู้บริโภค ความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนโยบายรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่ำกว่าพลาสติกจากน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยจำกัดการเติบโตของตลาดอยู่


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics