หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

แพลตฟอร์ม PHA เติบโตด้วยจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น
2019-08-19

GO!PHA หน่วยงานระดับโลกด้าน PHA (Polyhydroxyalkanoates) ซึ่งดำเนินการโดยสมาชิกเพื่อผลักดันและเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม PHA ได้เติบโตด้วยจำนวนสมาชิก 25 รายหลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมานี้
ทาง GO!PHA มีโปรแกรมผลักดันและมีการหารือกับตัวแทนจาก European Commission ในหลายประเด็น และได้ประกาศว่าจะมีการตีพิมพ์เอกสาร whitepaper เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เกี่ยวกับประโยชน์และศักยภาพของพลาสติก PHAs โดยเอกสาร white paper ฉบับแรกที่เขียนโดย Jan Ravenstijn ผู้เชี่ยวชาญด้าน PHA ได้ให้ความสำคัญกับลักษณะความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ PHA ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของ PHAs และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
Ravenstijn กล่าวว่า “ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาได้มีการผลักดันหลายอย่างจากทั่วโลกที่จะทำให้วัสดุจาก PHA สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการใช้งานที่ต้องการความทนทาน และเป็นการใช้แทนที่พลาสติกพอลิเมอร์จากสารเคมีแบบดั้งเดิม ซึ่งได้มีการใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสมหลายชนิดในการผลิตพลาสติกเลียนแบบวิธีการธรรมชาติด้วยการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นสารที่สามารถใช้ประโยชน์ได้”
นอกจากนี้ GO!PHA จะมีการจัดการประชุมให้ข้อมูลทุก ๆ เดือนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมได้


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics