หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัท Henkel ให้บริการซอฟท์แวร์ฟรีสำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์
2019-08-21

บริษัท Henkel จากเยอรมนีได้พัฒนาเครื่องมือซอฟท์แวร์ EasyD4R ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการนำไปรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ได้
“เราต้องการส่งเสริมความร่วมมือแบบเปิดและช่วยเร่งการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน” Dr. Thorsten Leopold หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบรรจุภัณฑ์นานาชาติของ Henkel กล่าว “ซึ่งสิ่งนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดทำงานร่วมกัน โดยเราต้องการมีส่งเสริมการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์โดยการให้ใช้บริการเครื่องมือประเมินของเรา”
EasyD4R เกิดจากแคตตาลอกและเกณฑ์สาธารณะทั่วไปจาก Plastics Recyclers Europe และถูกใช้โดย Henkel ทั่วทั้งบริษัท โดยซอฟท์แวร์นี้จะทำการประเมินความสามารถในการรีไซเคิลโดยดูจากส่วนประกอบและน้ำหนักขององค์ประกอบวัสดุแต่ละส่วน เช่น วัสดุ การปิดผนึก ฉลาก สี ซึ่งทางระบบจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแสดงผลให้เห็นเป็นร้อยละ และยังแสดงองค์ประกอบที่อาจปรับเปลี่ยนให้สามารถรีไซเคิลได้ดีขึ้นซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
“เครื่องมือนี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์สินค้าได้อย่างดี” Dr. Ing Markus Hiebel หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรของ Fraunhofer UMSICHT กล่าว “เรายินดีที่บริษัทอย่าง Henkel มีความรับผิดชอบและช่วยมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้” ทั้งนี้บริษัทและหน่วยงานที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินนี้ได้ที่ www.henkel.com/easyd4r 


Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle