หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Eden Innovation พัฒนาวัสดุพลาสติกโครงสร้างระดับนาโน
2019-08-23

บริษัท Eden Innovations Ltd. จากประเทศออสเตรเลียได้รับการจดสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาจากผลงานการผลิตวัสดุโครงสร้างระดับนาโน (nanostructured materials) จากการใช้ carbon nanoparticle ซึ่งกระบวนการนี้เหมาะแก่การผลิตพลาสติกแข็งแรงสูง และเป็นก้าวที่สำคัญในการนำวัสดุ EdenPlast ของบริษัทสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์
EdenPlast เป็นพลาสติกที่เสริมด้วย nanoparticle ซึ่งช่วยทำให้มีความแข็งแรงสูง เหมาะแก่การใช้งานในยานยนต์ การบินและอวกาศ สารเคลือบผิวนำไฟฟ้า บรรจภัณฑ์ และแบตเตอรี่ ซึ่ง Eden ร่วมกับ University of Queensland ได้พัฒนากระบวนการ pyrolysis สำหรับผลิต carbon nanotube, carbon nanofiber จากก๊าซธรรมชาติโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการผลิตดังกล่าวเกิดขึ้นในโรงงานในรัฐ Colorado ของ Eden Innovation 
ทั้งนี้ได้มีการใช้งานกระบวนการนี้แล้วในวัสดุที่เรียกว่า EdenCrete ซึ่งเป็นคอนกรีตผสม carbon nanotube เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของคอนกรีตและเพิ่มความทนทานต่อการบิดหมุนโดยไม่ลดความแข็งแรงในด้านอื่น EdenCrete ได้ถูกใช้โดยผู้รับเหมาก่อสร้างหลายรายในรัฐ Colorado และถูกใช้ในโครงการซ่อมบำรุงทางหลวงสองแห่งในรัฐ Georgia แล้ว
Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ