หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Avantium ได้รับเงินทุน 6 ล้านยูโรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีผลิต MEG
2019-08-27

บริษัท Avantium N.V. ประกาศถึงการได้รับเงินทุนสนับสนุนกว่า 6 ล้านยูโรผ่านทุน SPIRE เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Dawn และ Mekong รวมถึงการใช้งานตัวเร่งปฏิกิริยา โดย SPIRE เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Horizon 2020 ซึ่งเป็นโครงการของยุโรปเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และ Avantium จะเข้าร่วมในโครงการวิจัย 4 ปี ภายใต้ชื่อ IMPRESS ที่จะเริ่มในเดือนกันยายน 2019 นี้ 
บริษัท Avantium เป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีสำหรับการผลิตวัสดุและเคมีภัณฑ์จากพืช โดยบริษัทได้พัฒนากระบวนการ biorefinery ใหม่ภายใต้ชื่อ Dawn และกระบวนการการเร่งปฏิกิริยาสำหรับผลิต MEG (mono-ehtylene glycol) ชื่อ Mekong ซึ่งโครงการ IMPRESS จะมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่จากการใช้กระบวนการใหม่ ๆ อย่าง Dawn และ Mekong และยังรวมถึงการพัฒนาวิธีการคัดแยกผลผลิตให้บริสุทธิ์อีกด้วย
เทคโนโลยี Dawn ทำการเปลี่ยนผลผลิตจากพืชที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหารให้กลายเป็นน้ำตาลและ lignin สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี Mekong ทำการเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านี้ให้กลายเป็น MEG ซึ่งรวมกันทำให้สามารถผลิต polyester จากวัตถุดิบธรรมชาติได้และช่วยเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปสู่การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งทางบริษัทมีเป้าหมายเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่เริ่มจากวัตถุดิบชีวมวลให้กลายเป็นเคมีภัณฑ์ทางเลือกและวัสดุที่ตอบโจทย์ความต้องการทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics