หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

กระบวนการผลิตพื้นผิวพลาสติกกันน้ำต้นทุนต่ำ
2019-08-29

นักวิจัยจาก Purdue University ได้พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อสร้างร่องขนาดไมโครบนพื้นผิวพลาสติกเพื่อช่วยกันน้ำไม่ให้ติดบนพื้นผิวพลาสติกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่น ๆ “ปัจจุบันไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถสร้างพื้นผิวกันน้ำด้วยร่องขนาดเล็กนี้ได้อย่างคุ้มต้นทุน” Yung Shin ศาสตราจารย์จาก Purdue University College of Engineering กล่าว
ทีมวิจัยของ Prof. Shin ใช้กระบวนการสองขั้นตอนเพื่อสร้างพื้นผิวที่ไม่ชอบน้ำ โดยเริ่มจากการสร้างรูปแบบพื้นผิวบนแผ่นเหล็กด้วยเลเซอร์ความเร็วสูง และถ่ายโอนพื้นผิวดังกล่าวไปบนพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการ transfer molding
“เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมชีวการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้มันยังช่วยสร้างวิธีการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดขนาดของ biosensor และอุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ ที่มีการใช้ของเหลวเพื่อตรวจโรค”
ทีมวิจัยของ Prof. Shin อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับ Purdue Research Foundation Office of Technology Commercialization เพื่อจดสิทธิบัตรอุปกรณ์ดังกล่าว และยังเชิญชวนให้ผู้ร่วมวิจัยและผู้สนใจทั่วไปติดต่อหากสนใจ


Tag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์ #วัตถุดิบ