หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

เมือง Pittsburgh จัดงานสัมมนากฎหมายกฎระเบียบทางด้านพลาสติก
2019-09-02

งานสัมมนา AMI Plastics Regulations จะถูกจัดขึ้นในเมือง Pittsburgh เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับผู้ผลิตพอลิเมอร์ บริษัท compounder บริษัทแปรรูป และผู้ใช้งานพลาสติกทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยเป้าหมายหลักของงานอยู่ที่ประเด็นกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อบริษัทในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2019 ณ โรงแรม Pittsburgh Marriott City Center Hotel

ภายในงานดังกล่าวจะมีช่วงเสวนาเกี่ยวกับการทำตามหลักปฏิบัติสากลที่รวมถึงการวิเคราะห์กฎระเบียบในประเทศต่าง ๆ นอกจากนั้น จะยังมีหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความท้าทายด้านความยั่งยืนภายในกลุ่มอุตสาหกรรม และในปีนี้ AMI ได้จัดให้มีการเสวนา panel discussion ในหัวข้อการก้าวผ่านความท้าทายทางกฎระเบียบในพลาสติก (overcoming regulatory challenges in plastics) และจะมีช่วงบรรยายระหว่างอาหารเช้าหรือ breakfast briefing ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกฎระเบียบที่จะให้รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวโน้มในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกTag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ