หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Dow Chemical ทำสัญญาซื้อน้ำมัน pyrolysis oil ที่ผลิตจากขยะพลาสติก
2019-09-03

บริษัท Dow Chemical ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท Fuenix Ecogy Group จากเนเธอร์แลนด์เพื่อจัดซื้อน้ำมัน pyrolysis oil ที่ผลิตจากขยะพลาสติกรีไซเคิล โดยน้ำมันนี้จะถูกนำมาใช้ผลิตพอลิเมอร์ใหม่ในโรงงานผลิตของ Dow ในเมือง Terneuzen เนเธอร์แลนด์
ข้อตกลงนี้เป็นก้าวที่สำคัญของการรีไซเคิลวัตถุดิบ โดยอาศัยกระบวนการย่อยขยะพลาสติกให้กลายเป็นสารตั้งต้นก่อนนำไปผลิตพอลิเมอร์ขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งพอลิเมอร์ที่ผลิตจาก pyrolysis oil ดังกล่าวจะมีคุณสมบัติเหมือนกับพอลิเมอร์ที่ผลิตจากวัตถุดิบปกติทั่วไป และสามารถนำไปใช้งานได้เช่นเดียวกับพลาสติกปกติ รวมถึงการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของ Dow ที่จะเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติก โดยเน้นในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและนำเอาวัสดุรีไซเคิลและวัตถุดิบทางเลือกมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะทำให้พลาสติกที่ใช้งานแล้วมีคุณค่าและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ นอกจากนี้ ข้อตกลงนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของ Dow ที่จะใช้พลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย 100,000 ตันในสินค้าของบริษัทภายในปี 2025
“เราเชื่อว่าพลาสติกเป็นสินค้าที่มีคุณค่าเกินกว่าจะปล่อยให้กลายเป็นขยะ และควรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน” Diego Donoso ประธานด้านธุรกิจของ Dow Packaging & Specialty Plastics กล่าว “เรามีพันธมิตรในอเมริกาใต้ที่ช่วยกันพัฒนาวัสดุก่อสร้างด้วยพลาสติกรีไซเคิล และเราได้สร้างถนนที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ความร่วมมือกับ Fuenix นี้เป็นก้าวต่อไปที่สำคัญในการพาเราไปสู่อนาคตที่เราวางไว้ ซึ่งเป็นการผลิตพอลิเมอร์อย่างยั่งยืน”


Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Green Technology