หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

พลาสติกเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G
2019-07-18

เทคโนโลยี 5G เป็นระบบโทรคมนาคมล่าสุดที่จะเข้ามาเป็นพื้นฐานของเครือข่ายรุ่นใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยฐาน เสารับส่งสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อรองรับระบบใหม่ และบริษัทวัสดุต่างเร่งผลิตพลาสติกรุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการนี้ โดย DuPont ได้พัฒนา Crastin polybutylene terephthalate (PBT) ที่มีคุณสมบัติของค่า Dk/Df (dielectric constant/dissipation factor) ที่ดี เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเสาส่งสัญญาณเพื่อคุณภาพสัญญาณ 5G ความเร็วสูง โดย DuPont ระบุว่า วัสดุ CE20 จาก PBT นี้ มีค่า Dk ต่ำกว่าสาม และสามารถช่วยขยายแถบคลื่นสัญญาณเพื่อการส่งสัญญาณที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมรวมกับโลหะได้ดี
ในส่วนของบริษัท Covestro ก็ได้ทำการพัฒนาวัสดุใหม่สำหรับใช้ในเทคโนโลยีเซนเซอร์และการติดต่อดิจิทัล โดยได้ทำงานร่วมกับ Deutsche Telekom และ Umea Institute of Design และจะนำเสนอสินค้าต้นแบบภายในงาน K 2019 ซึ่งจะเป็นวัสดุจำพวก polycarbonates และวัสดุผสม “วัสดุเหล่านี้มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา คลื่นวิทยุสามารถผ่านได้ดี และยังเหมาะกับการฉีดขึ้นรูป” Fabien Grote สมาชิกหลักของทีม 5G ใน Covestro กล่าว นอกจากนี้ วัสดุบางส่วนยังมีความทนทานต่อสภาพอากาศและความร้อนที่ดี
Covestro ทำงานร่วมกับนักศึกษาจาก Umea Institute of Design และ Deutsche Telekom เพื่อสร้างการรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับเครื่องข่ายเสาสัญญาณและฐานส่งสัญญาณ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาฐานส่งสัญญาณให้มีพื้นผิวและสีที่เหมาะสมกับตัวเมือง
เทคโนโลยี 5G จะมีผลกระทบอย่างมากกับการออกแบบโทรศัพท์มือถือในอนาคต โดยเสาสัญญาณของเทคโนโลยี 5G นี้จะต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนการใช้โลหะในด้านหลักของโทรศัพท์มือถือเป็นการใช้เซรามิค แก้ว หรือพลาสติกแทน


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics