หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

BASF พัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ ecovio
2019-07-18

บริษัท BASF ได้พัฒนาพลาสติก Ecovio M 2351 ซึ่งเป็นพลาสติกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 17033 ว่าสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ในดิน โดยผลิตจาก copolyester ecoflex (PBAT) และพอลิเมอร์ย่อยสลายได้อื่น ๆ ที่ทำจากวัตถุดิบชีวภาพ ซึ่งฟิล์ม ecovio M 2351 นี้สามารถทิ้งให้ย่อยสลายในดินได้สำหรับการใช้งานเป็นฟิล์มพลาสติกสำหรับการเพาะปลูกต้นกล้า ซึ่งจุลินทรีย์ในดินจำพวกแบคทีเรียและเห็ดราจะสามารถกิน ecovio M 2351 เป็นอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็น CO2 น้ำ และวัตถุชีวมวล
นอกจากนี้ ถุงผลไม้และผักที่ผลิตจาก ecovio ยังช่วยรักษาอายุของอาหารให้สดยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการผ่านของไอน้ำและออกซิเจนที่ดีกว่าในถุง ecovio เมื่อเทียบกับถุงจาก PET ซึ่งทำให้มีค่าความชื้นและปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับผักและผลไม้ ตัวอย่างเช่น มะเขือเทศที่บรรจุในถุง ecovio มีอายุยืนยาวกว่าบรรจุในถุง PE ถึง 4 เท่า 
การแยกขยะอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรที่ดีขึ้น โดยงานวิจัยในเยอรมนี อินเดีย และประเทศจีน พบว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มแยกขยะอินทรีย์มากขึ้นเมื่อมีถุงพลาสติกย่อยสลายได้ที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถุงจาก ecovio นี้จะสามารถช่วยให้เกิดการแยกขยะอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลถึงการรั่วซึมหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์เนื่องจาก ecovio ทนต่อการฉีกขาดและการรั่วไหล ซึ่งเมื่อถุงขยะนี้ถูกนำไปย่อยสลายก็จะนำไปสู่การผลิตปุ๋ยที่เพิ่มสารอาหารให้กับดิน และเป็นการช่วยปิดวงจรชีวิตของสารอาหารกลับคืนสู่ดินอีกครั้ง


Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics