หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

BioPBS จาก Mitsubishi Chemical ถูกใช้ผลิตถุงพลาสติกให้กับ Comme des Garcons
2019-09-09

บริษัท Mitsubishi Chemical Corporation ประกาศว่า บริษัทแฟชั่นญี่ปุ่น Comme des Garcons Co., Ltd. ได้ทำการผลิตถุงชอปปิ้งและถุงห่อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุ BioPBS ของบริษัท ซึ่งผลิตจากพืชและสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ โดยร้านทั้งหมด 19 สาขาของ CDG ได้เริ่มใช้ถุงดังกล่าวในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
BioPBS เป็นพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพที่ผลิตจากพืช โดยถูกพัฒนาและจดสิทธิบัตรโดย MCC และผลิตโดย PTT MCC Biochem Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง MCC และ PTT Global Chemical ซึ่งวัสดุนี้เป็นพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
ในแต่ละปี CDG ใช้ถุงพลาสติกหลายล้านถุง และจะทำการเปลี่ยนถุงทั้งหมดเป็นถุงจาก BioPBS นี้ ในขณะที่ MCC เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ “Realizing KAITEKI” ซึ่งเป็นแนวคิดของการอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนของผู้คน สังคม และโลก โดยเร่งการวิจัยและพัฒนาการใช้งานสินค้าชีวภาพต่าง ๆ อย่าง BioPBS เพื่อสร้างสังคมที่เน้นการรีไซเคิลและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ


Tag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics