หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

นักวิจัยพัฒนาพอลิเมอร์ชีวภาพจาก terpenes
2019-09-16

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Birmingham ในอังกฤษได้ทำการพัฒนาเทคนิคในการสกัดโมเลกุลที่เรียกว่า terpenes เพื่อนำมาผลิตเป็นพอลิเมอร์ โดยโมเลกุลกลุ่มนี้สามารถพบได้ในน้ำมันจากพืช โดยเฉพาะในกลุ่มของต้นสนและผลไม้และมักถูกใช้ในน้ำหอมหรือเครื่องสำอาง ซึ่งเทคนิคการสกัดสารนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาวัสดุใหม่ที่มีความยั่งยืนเพื่อใช้ในการใช้งานทางชีวการแพทย์หรือในการผลิตสินค้าต้นแบบ
เรซิ่นที่ได้จากสารนี้สามารถนำไปรวมกับโมเลกุลกลุ่ม thiols เพื่อให้ได้เป็นวัสดุของแข็ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้งานแบบ stereolithography หรือการที่วัตถุถูกผลิตโดยการซ้อนแผ่นบาง ๆ เป็นชั้น ๆ และเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยแสง UV เพื่อให้ได้วัตถุสามมิติ
งานวิจัยดังกล่าวจะถูกตีพิมพ์ใน Polymer Chemistry ภายใต้ชื่อบทความ “Terpene- and Terpenoid-based Polymeric Resins for Stereolithography 3D Printing"
“เราจำเป็นต้องหาวิธีการผลิตสินค้าพอลิเมอร์ที่ไม่ต้องใช้น้ำมันปิโตรเคมี” Professor Andrew Dove นักวิจัยหลักของผลงานนี้กล่าว “terpenes ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการนำไปใช้ และงานของเราเป็นก้าวที่สำคัญสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้”
Terpenes แต่ละชนิดนั้นนำไปสู่วัสดุที่มีคุณสมบัติต่างกัน ทางทีมวิจัยจึงจะทำการวิเคราะห์คุณสมบัติเหล่านี้ต่อไปเพื่อให้สามารถควบคุมได้ดีขึ้น ซึ่งคุณสมบัติอีกประเภทคือการใช้เป็นน้ำหอมนั้นอาจจะถูกนำไปรวมเป็นคุณสมบัติในวัสดุบางตัวได้


Tag: #วัตถุดิบ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics