หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

คาดตลาด polymer stabilizer เติบโต 3.5% ต่อปีระหว่าง 2019 ถึง 2024
2019-09-27

Reportlinker รายงานการคาดการณ์ว่าตลาด polymer stabilizer ทั่วโลกจะเติบโตที่อัตรา 3.5% CAGR ระหว่างช่วงปี 2019-2024 โดย polymer stabilizer เป็นสารที่ถูกเติมในพอลิเมอร์เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ระหว่างการแปรรูปหรือการใช้งานซึ่งมักถูกความร้อน ความเย็น และรังสียูวีทำให้เปลี่ยนรูปทรงหรือคุณสมบัติ การเติม stabilizer จึงช่วยให้พอลิเมอร์สามารถรักษารูปร่างและการใช้งานได้ดีตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวัง

การเติบโตของตลาด stabilizer คาดว่าจะได้รับการหนุนช่วยจากการใช้พลาสติกชนิดประหยัดพลังงานในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และการใช้ hindered amine light stabilizer (HALS) ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  โดยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นผู้ใช้งานที่เติบโตสูงสุดในปี 2018 และคาดว่าจะยังคงตำแหน่งไว้ต่อไปในช่วงการคาดการณ์นี้เนื่องจากบรรจุภัณฑ์จำพวกขวดและบรรจุภัณฑ์อาหารจำเป็นต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ความร้อน แสง และความชื้น โดยต้องไม่เปลี่ยนสภาพ จึงทำให้ต้องใช้ stabilizer ชนิด antioxidant, heat stabilizer, UV stabilizer เป็นต้น

นอกจากนี้ polymer stabilizer ยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ฟิล์มสำหรับป้องกันแสงยูวี อุณหภูมิ และสารเคมี ซึ่งถูกใช้ในเรือนกระจก ฟิล์มคลุมดิน และระบบชลประทาน

ทั้งนี้ Packaging Distributors of America ระบุว่าตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 424 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2017 และเติบโตที่อัตรา 3.5% โดยมีประเทศจีนเป็นลูกค้าและผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นประเทศที่มีการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโรงงานแปรรูปพลาสติกกว่า 15,000 แห่งในปี 2018Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ