หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

BASF เปิดตัว accelerator สำหรับสตาร์ทอัพด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
2019-10-01

บริษัท BASF ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลกได้เปิดโครงการ accelerator program สำหรับสตาร์ทอัพภายใต้ชื่อ The Greentown Labs Circularity Challenge ซึ่งเป็นโปรแกรมนานหกเดือนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาไอเดียนวัตกรรมที่จะผลิตโฉมห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมพลาสติก พลังงาน และรีไซเคิล เพื่อนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Stanley Black & Decker
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy นั้นมีองค์ประกอบมากกว่าเพียงการจัดการขยะ โดยมีเป้าหมายเพื่อปิดวงจรในการใช้ทรัพยากรและสินค้าด้วยวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียนได้รับความสนใจจากภาคการเมือง อุตสาหกรรมและสังคมในช่วงไม่กี่ปีท่ผ่านมานี้ และ BASF เองก็ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้กับบริษัทในหลายวิธีการ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทเห็นว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่อาจจำกัดอยู่แต่ภายในการดำเนินงานของบริษัท จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ ๆ ขึ้น
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติกแบบใหม่ การออกแบบวัสดุใหม่ทั้งวัสดุที่สามารถแยกองค์ประกอบได้หรือวัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ กระบวนการ depolymerization ไปจนถึงแนวคิดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ อุปกรณ์ดิจิทัล และอื่น ๆ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการระยะเวลา 6 เดือนนี้ รวมถึงได้รับเงินสนับสนุน 25,000 เหรียญสหรัฐและสิทธิประโยชน์โอกาสอื่น ๆ อีกมากมาย


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics