หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัทเบียร์ Molson Coors เริ่มใช้พลาสติกชีวภาพในบรรจุภัณฑ์ของบริษัท
2019-10-02

บริษัท Molson Coors Brewing Company ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเบียร์ที่ทำการผลิตเบียร์เป็นอันดับเจ็ดของโลก และเกิดจากการรวมบริษัทของ Molson และ Coors ในปี 2005 ได้เปิดตัวเป้าหมายใหม่ในเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการลดการใช้พลาสติก โดยตั้งเป้าให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทเป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิลได้ ย่อยสลายได้ หรือย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายในปี 2025 ซึ่งเป้าหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานความยั่งยืนประจำปี 2019 ของบริษัท
“ในฐานะผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของโลก เราถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของเราที่จะทำการผลิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” Mark Hunter CEO ของ Molson Coors กล่าว “ขยะพลาสติกถือเป็นความท้าทายทางสิ่งแวดล้อม และเราต้องการมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยแก้ปัญหาวิกฤตนี้”
บริษัทได้ตั้งยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักสี่ข้อ ได้แก่ การทำให้บรรจุภัฑณ์ทั้งหมดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิลได้ ย่อยสลายหรือย่อยลสายทางชีวภาพได้ การนำวัสดุรีไซเคิลอย่างไปใช้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ได้อย่างน้อย 30% การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิลและสนับสนุนระบบการรีไซเคิลแก่ชุมชน รัฐบาล และอุตสาหกรรม และการลดการปล่อยคาร์บอนลง 26%


Tag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics