หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ตลาด polymer modified bitumen จะมีมูลค่ากว่า 9,805 ล้านเหรียญภายในปี 2025
2019-10-04

Adroit Market Research รายงานว่าตลาด polymer modified bitumen (PMB) (วัสดุจำพวกยางมะตอย) ทั่วโลกจะเติบโตมีมูลค่า 9,805 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025 ด้วยอัตราการเติบโต 5.3% ต่อปีในช่วงดังกล่าว จากปัจจุบันที่มีขนาด 6,862.7 ล้านเหรียญในปี 2018 โดยคาดว่าการเติบโตนี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย จีน บราซิล และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการลงทุนของรัฐบาลในการสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งนี้ bitumen เป็นหนึ่งในวัสดุวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดโดยถูกใช้ในอุตสาหกรรมในรูปแบบกาว สารเชื่อมพื้น และอื่น ๆ 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้มากที่สุดในกลุ่ม โดยคิดเป็น 33.5% ในปี 2018 ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ ซึ่งการก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นในเอเชียแปซิฟิคอย่างในจีน อินเดีย และอาเซียนเป็นปัจจัยช่วยเพิ่มการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างคอนกรีตและ bitumen โดยเฉพาะจากการสร้างถนนและการสร้างบ้าน และในสหรัฐอเมริกานั้นเองก็มีการเพิ่มการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการก่อสร้างทางหลวง โดยในปี 2018 ภาครัฐได้ลงทุนกว่า 90,000 ล้านเหรียญในการสร้างถนนและทางหลวง และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านเหรียญในอีกสามปีข้างหน้า ซึ่งการพัฒนาถนนให้ทนต่อการใช้งานหนักจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นผิวถนนและมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย 

การก่อสร้างอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาคารก็มีการเติบโตในประเทศแคนาดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดย Oxford Economics รายงานการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของแคนาดาว่าได้เพิ่มเป็น 187,000 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาTag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ