หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Covestro ขยายกระบวนการดิจิทัลสำหรับการผลิตด้วย AI
2019-10-04

บริษัท Covestro ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างนวัตกรรม โดยได้มีความก้าวหน้าสำคัญในสองด้านสำคัญ ได้แก่ โครงการนำร่องที่ช่วยในการบำรุงรักษาระบบการผลิต ซึ่งได้ถูกนำไปใช้ในโรงงานในเมือง Caojing ประเทศจีน และโครงการ Optimized System Integration (OSI2020) ที่ช่วยลดต้นทุนและพลังงานของกระบวนการผลิต
“การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การขยายระบบบริหารจัดการข้อมูลของเราได้ทำให้กระบวนการผลิตต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” Dr. Klaus Schafer CTO ของ Covestro กล่าว “นี่เป็นก้าวที่สำคัญในการเปลี่ยนกระบวนการของเราทั่วโลกสู่โลกดิจิทัล”
ระบบบำรุงรักษากระบวนการผลิตแบบคาดการณ์ล่วงหน้า หรือ predictive maintenance ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญร่วมกับ machine learning และ artificial intelligence ซึ่งถูกแสดงให้เห็นจากโครงการนำร่องหนึ่งในบริษัทพอลิเมอร์ โดยได้มีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนที่จะรวบรวมข้อมูลของเครื่องยนต์ระหว่างการทำงาน และช่วยให้ทีมงานสามารถคาดการณ์การเสียหายของเครื่องจักรได้กว่าแปดเดือนล่วงหน้า
“Machine Learning และ Artificial Intelligence ช่วยสร้างการพัฒนาที่สำคัญต่อกระบวนการทำงานในภาพรวม เราเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้าไปอยู่ในโรงงานผลิตทุกแห่งในอนาคต” Jane Arnold หัวหน้าฝ่าย Global Process Control Technology กล่าว
“เป้าหมายของเราคือการเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการผลิตบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” 


Tag: #ต่างประเทศ #เครื่องจักร กระบวนการผลิตและการออกแบบ