หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

โครงการจาก Michigan State University ให้ความรู้ด้านพลาสติกชีวภาพแก่วิศวกร
2019-11-25

Engineering Training Services Inc. ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาที่ให้บริการใน Michigan State University ได้ประกาศโครงการ “Bioplastics – Saving the World for Fun and Profit!” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่หวังให้ความรู้แก่วิศวกรในการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
ตัวโครงการนี้เริ่มจากการอธิบายถึงอนาคตที่น่ากลัวจากปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและนำไปสู่การกระจายของพลาสติกในทุก ๆ ที่ รวมถึงพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติกที่อยู่ในร่างกายมนุษย์จำนวนมาก โดย ETS กล่าวว่าเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ที่จะพยายามทำความสะอาดมหาสมุทรก่อนที่จะจัดการกับต้นตอของปัญหา โดยปัญหาวิกฤตพลาสติกนี้เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมพลาสติกโดยตรง 
โครงการจึงให้คำตอบต่อไปด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพลาสติกชีวภาพ microplastic และสถานะปัจจุบันของสภาพแวดล้อม ไปจนถึงวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพได้โดยเน้นในประเด็นของความยั่งยืน ไปจนถึงการอธิบายความแตกต่างระหว่าง bio-based, biodegradable และ composable โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradable) นั้นเหมาะแก่การย่อยในธรรมชาติมากกว่า และเหมาะที่จะถูกนำไปทิ้งในที่ถมขยะเพื่อรอให้ย่อยสลาย ในขณะที่วัสดุ compostable นั้นต้องถูกเก็บไปทำลายในโรงงานที่เหมาะสม


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics