หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Ineos Styrolution รายงานความคืบหน้าการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลทางเคมีของ polystyrene
2020-01-07

บริษัท Ineos Styrolution จากเยอรมนีได้เปิดเผยผลของโครงการ ResolVe ซึ่งเป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลทางเคมีของ polystyrene โดยปัจจุบันได้มีหลักฐาน proof of concept สำหรับการรีไซเคิลแบบครบวงจร (closed-loop) แล้ว
กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นไปได้เนื่องจาก polystyrene มีความสามารถในการรีไซเคิลที่เยี่ยมยอด และการรีไซเคิลทางเคมีที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถทนต่อการปนเปื้อนจากพอลิเมอร์ชนิดอื่นอย่าง polyolefins ได้ กระบวนการนี้ทำการเปลี่ยน polystyrene กลับไปเป็น styrene ผ่าน depolymerization ตามด้วยกระบวนการ polymerization อีกครั้งเพื่อให้ได้พอลิเมอร์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับ polystyrene บริสุทธ์
Polystyrene เป็นหนึ่งในไม่กี่พอลิเมอร์ที่สามารถแปรรูปกลับไปเป็นมอนอเมอร์ได้เนื่องจากมีค่า ceiling temperature ที่ต่ำจึงสามารถนำไปรีไซเคิลได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โครงการ ResolVe ได้ทำการวิเคราะห์ผลผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลและผลกระทบจากสิ่งปนเปื้อน โดยพบว่ากระบวนการรีไซเคิลนี้อ่อนไหวกับการปนเปื้อนโดย PET แต่สามารถทนการปนเปื้อนจาก polyolefins ได้สูงสุดถึง 10%
“โครงการ ResolVe ให้ความเข้าใจใหม่ ๆ กับเราเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี” Norbert Niessner ผู้อำนวยการฝ่าย Global R&D/Intellectual Property ของ Ineos Styrolution กล่าว “ด้วยเหตุนี้ เราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่า polystyrene นั้นถูกสร้างมาให้รีไซเคิลได้ เรามั่นใจว่าด้วยเทคโนโลยีในการคัดแยกขยะในปัจจุบัน ไม่มีสาเหตุอะไรที่เราจะไม่รีไซเคิล polystyrene”


Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle