หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

EUBP ตั้งข้อสังเกตถึงรายงานด้านพลาสติกชีวภาพของ EASAC ว่าไม่เป็นกลาง
2020-05-05

Francois de Bie ประธาน European Bioplastics (EUBP) กล่าวถึงรายงานฉบับล่าสุด “Packaging plastic in the circular economy” ที่จัดทำโดย European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) ว่าไม่เป็นกลาง โดยระบุว่า ข้อความที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพหรือพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพโดย EASAC นั้นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีกว่าสำหรับสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะมีข้อพิสูจน์จากนักวิจัยจำนวนมากที่ได้วิเคราะห์ถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการย่อยสลายแล้วว่าพลาสติกชีวภาพที่ได้จากวัตถุชีวมวลที่ปลูกอย่างยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

รายงานฉบับยังกล่าวยังวิพากย์วิจารย์ถึงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพว่าการย่อยสลายได้และความทนทานเป็นคุณสมบัติสองอย่างที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งข้อสังเกตนี้ถูกล้มล้างได้ด้วยผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจำนวนมากที่อยู่ในตลาดทุกวันนี้ 

บรรจุภัณฑ์ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับขยะประเภทเศษอาหารมักจะไม่ถูกรีไซเคิลเชิงกล แต่ในกรณีปกติมักจะถูกเผาหรือผังกลบ “พลาสติกซึ่งย่อยสลายได้จะสามารถช่วยให้ขยะอินทรีย์เหล่านี้ไม่ถูกฝังกลบ แต่สามารถมาย่อยสลายได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งพลาสติกย่อยสลายได้นั้นมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจหมุนเวียน”

“รายงานฉบับนี้พลาดโอกาสที่จะประเมินบทบาทของพลาสติกชีวภาพในเศรษฐกิจหมุนเวียน เราขอเชิญชวนให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ร่วมกันหารือถึงผลการค้นพบในรายงานฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งกับเรา” Francois de Bie กล่าวสรุปTag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics