หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัท Henkel จะลดการใช้พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลงกว่า 50%
2020-05-07

บริษัท Henkel ได้ประกาศเป้าหมายด้านความยั่งยืนและเป้าหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับปี 2025 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยภายในปี 2025 บรรจุภัณฑ์ทั้ง 100% ของบริษัทจะต้องสามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และบริษัทจะลดการใช้พลาสติกใหม่ที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลลง 50% สำหรับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนั้น ทางบริษัทจะต้องการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อม

“บรรจุภัณฑ์และพลาสติกได้รับความสนใจจากสาธารณชน รัฐบาล และธุรกิจทั่วโลกมากอย่างที่ไม่เคยเป็น ซึ่งขยะพลาสติกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ของเราอยู่ระหว่างการทำงานเพื่อให้บริษัทเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ได้” Sylvie Nicol รองประธานบริษัท Henkel และประธานสภาความยั่งยืนของบริษัทกล่าว

เป้าหมายของบริษัทสำหรับปี 2025 คือ 100/50/zeo นั่นคือ 100% ของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสามารถนำไปรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้ โดยปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่ 85% และต้องมีการลดการใช้พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 50% โดยการลดปริมาณของบรรจุภัณฑ์และเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล และสุดท้ายคือ zero waste หรือการป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างขยะในสิ่งแวดล้อมTag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics