หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

พลาสติกชีวภาพสามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้ แต่จำเป็นต้องเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากกว่านี้
2020-05-21

IDTechEx, Bioplastics 2020-2025 รายงานว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพประสบความลำบากในการแย่งส่วนแบ่งตลาดมาจากพลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแม้ว่าจะมีคุณสมบัติและประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยทั้ง polylactic acid, polyhydroxyalkanoates, polybutyl succinate ต่างสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้และสามารถมีคุณสมบัติในการใช้งานได้ใกล้เคียงหรือเหมือนกับพอลิเมอร์จากฟอสซิล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การใช้งานพลาสติกชีวภาพไม่เติบโตเท่าที่ควร

ปัจจัยสำคัญประการแรกที่เป็นอุปสรรคของการใช้พลาสติกชีวภาพนั้น คือ ราคา เนื่องจากพลาสติกชีวภาพส่วนมากยังคงมีราคาและต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าพลาสติกจากน้ำมัน นอกจากนี้ แม้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าพวกเขาต้องการแบรนด์ที่มีความยั่งยืน แต่มีเพียงคนจำนวนน้อยที่ยินดีจ่ายเพิ่ม ซึ่งพบว่าปกติสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมีราคาที่สูงกว่าอยู่ประมาณ 5% ยิ่งไปกว่านั้น ราคาน้ำมันที่ถูกลงยิ่งส่งผลให้พลาสติกชีวภาพสามารถแข่งขันได้ยากยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าซักวันราคาน้ำมันจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยการที่เป็นทรัพยากรที่มีจำกัด แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพต้องทำงานหนักเพื่อลดต้นทุนเท่าที่สามารถทำได้

อีกประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนไปสู่การผลิตพลาสติกชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ซึ่งหลายโรงงานต้องประสบกับการล้มละลายจากการพยายามปรับเปลี่ยนนี้ ซึ่งทางรัฐบาลทั่วโลกได้เพิ่มนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้ก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ ตั้งแต่การให้เงินทุนสนับสนุนไปจนถึงการแบนการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว ในขณะเดียวกัน บริษัทพลาสติกชีวภาพต่าง ๆ ก็ได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้สามารถกินส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตTag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics