หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ตลาดพลาสติกชีวภาพเติบโต 9.4% ในปีที่ผ่านมา
2020-05-26

ในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้วัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายกฎระเบียบของรัฐบาลหลายแห่งที่สั่งห้ามการใช้พลาสติกแบบดั้งเดิม และการตระหนักรับรู้ถึงผลกระทบของพลาสติกในหมู่คนทั่วไปที่เพิ่มมากขึ้นก็ช่วยส่งผลให้ตลาดพลาสติกชีวภาพนั้นมีการเติบโต

พลาสติกชีวภาพที่มีการเติบโตสูงส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ผลิตจากแป้งซึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร ยานยนต์ และสิ่งทอ โดยเฉพาะ polylactic acid (PLA) เป็นหนึ่งในพลาสติกที่ถูกนำไปใช้มากที่สุดทั้งในการผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์สามมิติ

การแบนพลาสติกโดย European Commission ที่ผ่านมาคาดว่าจะมีผลช่วยกระตุ้นให้เกิดการเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในอุตสาหกรรมการแพทย์ในการหุ้มตัวยาหรือการผ่าตัดต่าง ๆ ก็เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การแบนพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวในยุโรปและอเมริกาเหนือ ไปจนถึงคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการในตลาดเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ คาดว่าพอลิเมอร์ polyhydroxyalkanoate (PHA) จะเติบโตที่ 10% ต่อปีในแง่ของรายได้ จากการใช้งานทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้น และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะยังคงเป็นผู้ใช้งานหลักของพลาสติกชีวภาพ ตามมาด้วยเกษตรกรรม ทั้งนี้ บริษัทรายใหญ่ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้แก่ BASF SE, NatureWorks LLC, Mitsubishi Chemical Corporation, Carbion และ Biome Technologies plc.Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics