หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Clarivate กล่าวว่าการขาดนวัตกรรมที่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการนำพลาสติกชีวภาพไปใช้ในวงกว้าง
2020-06-02

นวัตกรรมด้านพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานด้านต่าง ๆ ไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับใหม่โดย Clarivate Analytics “From the Plastics Present to a Sustainable Future” กล่าวว่า การขาดนวัตกรรมเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพเป็นปัจจัยซึ่งทำให้ไม่เกิดการนำวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพไปใช้อย่างแพร่หลาย

ทาง Clarivate และพันธมิตรได้พิสูจน์ประเด็นดังกล่าวโดยการศึกษาจำนวนสิทธิบัตรทางด้านวัสดุพลาสติกชีวภาพและเจ้าของสิทธิบัตรนั้น และได้ข้อสรุปว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพยังอยู่ในช่วงการพัฒนาแรกเริ่มโดยยังไม่มีบริษัทใดเป็นเจ้าตลาดชัดเจน การสำรวจความเห็นของผู้บริโภคระบุว่ากว่าสามในสี่ของผู้บริโภคต้องการเห็นการแบนการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม วัสดุพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทดแทนนั้นยังไม่ได้เติบโตพอที่จะรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นได้ 

“จำนวนสิทธิบัตรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง มีการเพิ่มขึ้น 58% ถึง 70% ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2017 ซึ่งถือเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้นของสิทธิบัตรโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 70% ในช่วงนั้น”

รายงานนี้ยังพบอีกว่า มีเพียงเจ้าของสิทธิบัตร 7% เท่านั้นที่รายงานการค้นพบเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพเกินกว่า 10 รายการ โดยผู้ค้นพบทั้งหมดมีหลากหลายตั้งแต่มหาวิทยาลัยไปจนถึงบริษัทต่าง ๆ นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนพลาสติกชีวภาพที่ผลิตทั่วโลกยังถือว่าค่อนข้างน้อย ที่ 2.11 ล้านตันในปี 2019 เทียบกับกว่า 359 ล้านตันของการผลิตพลาสติกทั้งหมด
Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics