หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Pulse Survey เผยผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่ออุตสาหกรรมแม่พิมพ์
2020-06-05

The American Mold Builders Association (AMBA) ได้เผยผลการสำรวจ Pulse Surveys ของอุตสาหกรรมผู้ผลิตแม่พิมพ์ระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยแบบสำรวจนี้สอบถามผู้เข้าร่วมกว่า 130 รายภายในช่วงระยะเวลาสองวัน

ผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ 60% รายงานว่าปัจจุบันพวกเขายังคงเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ ในขณะที่ 23% กล่าวว่าได้ลดการดำเนินการลงมาอยู่ที่ 50-75% ผู้ตอบแบบสำรวจ 10% กล่าวว่าดำเนินการอยู่ 25-50% และ 5% ตอบว่าดำเนินการอยู่ 25% หรือน้อยกว่า

18% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าลูกค้าของเขาในอุตสาหกรรมการแพทย์ยังคงดำเนินการปกติ และ 48% บอกว่าลูกค้าน้อยกว่า 50% ได้ปิดกิจการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตแม่พิมพ์บางรายก็เจอกับปัญหา โดย 14% บอกว่าลูกค้ากว่าครึ่งของเขาได้หยุดกิจการ และ 10% บอกว่าลูกค้ากว่า 80-100% ได้หยุดกิจการลง

ในด้านการจ้างงานนั้น ประมาณ 3 ใน 4 ของบริษัทแม่พิมพ์ยังคงจ้างงานตามปกติที่ 90-100% 13% ได้ลดคนงานลงมาเหลือ 75% โดยมีบริษัทน้อยกว่า 2% ที่หยุดกิจการทั้งหมด

สำหรับในส่วนของการคาดการณ์รายได้ ผู้ตอบแบบสำรวจ 60% คาดว่าจะทำรายได้ประมาณ 75% ของที่เคยคาดหวังไว้สำหรับปี 2020 แต่ตัวเลขนี้มีความหลากหลายเมื่อแบ่งตามกลุ่มตลาด โดยกลุ่มผู้ผลิตให้กับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศมีความคาดหวังดีที่สุด (45% คาดว่าจะได้รายได้ตามเป้า) ตามมาด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ (20% คาดว่าจะได้รายได้ตามเป้า) และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (22% คาดว่าจะได้รายได้ตามเป้า)Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #เครื่องจักร กระบวนการผลิตและการออกแบบ #Mould and die