หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ผลการศึกษาเผยผลกระทบของ COVID-19 ต่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2020-06-11

IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen) จากประเทศเยอรมนีได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกในช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเมื่อ 4 พฤษภาคมก็ได้เผยผลการสำรวจที่ได้จากบริษัทกว่า 120 แห่ง โดยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับ ซึ่งผู้ผลิตที่ทำการผลิตให้สินค้าอาหาร ยา และการแพทย์รายงานการผลิตที่เพิ่มขึ้นจนเกือบเต็มกำลังการผลิต ในขณะที่ผู้ผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เผชิญกับความต้องการที่ลดลงค่อนข้างมาก

ในภาพรวมทุก segment นั้น 37% กล่าวว่าบริษัทได้รับคำสั่งซื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม โดยประมาณ 1 ใน 4 รายงานว่าคำสั่งซื้อลดลงมากกว่า 20% อย่างไรก็ตาม บริษัทประมาณครึ่งนึงรายงานว่ามีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นในเดือนเมษายนโดยเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่าง 10-20%

“รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าวิกฤตนี้มีผลกระทบที่แตกต่างกันไปต่อผู้ผลิตแต่ละราย โดยผู้ผลิตสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารได้รับแรงกดดันให้ผลิตให้เพียงพอสำหรับประชาชน แต่ความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตด้านอื่นกลับลดลง” Dr. Martin Engelmann ผู้อำนวยการ IK กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจเกินกว่าครึ่งคาดว่าความต้องการในอนาคตจะลดลงระดับหนึ่ง (40%) ถึงลดลงอย่างรุนแรง (16%)

ในแง่กำลังแรงงานนั้น บริษัทประมาณ 40% รายงานว่ามีการขาดแคลนแรงงาน ในขณะที่บริษัทอีก 25% กลับต้องลดเวลาทำงานของพนักงานลง “การลดเวลาทำงานของพนักงานนั้นกระทบกับบางบริษัท แต่เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ แล้ว อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกในส่วนบรรจุภัณฑ์นั้นถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยกว่า” นอกจากนี้ บริษัทผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดยังรายงานว่าไม่มีพนักงานคนใดเสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 ซึ่งถือว่าดีกว่าประเทศอื่น ๆTag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ