หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Sussex IM เพิ่มความสามารถในการผลิตภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงด้าน Supply-Chain
2020-06-16

ภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตทั่วสหรัฐอเมริกากลับมาทบทวน supply-chain ของตนใหม่จากความเสี่ยงที่การผลิตจะถูกหยุดชะงักกระทันหัน โดยบริษัท OEM ต่าง ๆ ที่ได้ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศหรือซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาและต้นทุนมหาศาล ด้วยเหตุนี้ บริษัท Sussex IM ผู้ให้บริการฉีดขึ้นรูปแบบสั่งทำจากเมือง Sussex รัฐ Wisconsin ได้วางแผนย้ายฐานการผลิตกลับมาภายในประเทศเพื่อรองรับอนาคตข้างหน้าหลังโรคระบาดนี้
“ความเสี่ยงด้าน Supply chain เป็นหนึ่งในความกังวลของลูกค้าของเรา ซึ่งการมีโรงงานในกลางประเทศสหรัฐอเมริกาจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรธุรกิจของเรา และเราเชื่อว่าการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นในที่สุด และเมื่อนั้น บทเรียนเกี่ยวกับ supply chain นี้จะเป็นกุญแจที่สำคัญของการเดินก้าวไปข้างหน้า” Keith Everson CEO ของ Sussex IM กล่าว
Robert E. Lighthizer ตัวแทนการค้าสหรัฐ (U.S. Trade Representative) กล่าวในบทความในหนังสือพิมพ์ New York Times ว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิตอเมริกันที่ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุนแรงงานหรือหลีกเลี่ยงมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปหลังจากผู้ผลิตเข้าใจถึงความเสี่ยงของการย้ายฐานการผลิตที่มีผลเสียหนักกว่าประโยชน์ที่ได้เชิงประสิทธิภาพ
“ตำแหน่งที่ตั้งของเรา ระบบหุ่นยนต์ที่ทันสมัย ระบบอัตโนมัติ และความสามารถครบวงจรตั้งแต่การออกแบบสินค้าไปจนถึงการจัดเก็บสินค้า และประสบการณ์ของพนักงานของเราจะรวมกันลดความเสี่ยงเชิง supply chain ซึ่งลูกค้าของเราสามารถพึ่งพาเราได้” Everson กล่าว


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ