หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกในยุโรปกำลังประสบภาวะลำบาก
2020-06-24

อุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกในทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการปิดตัวจากผลกระทบจาก COVID-19 โดย Plastics Recyclers Europe (PRE) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของบริษัทผู้รีไซเคิลพลาสติกกล่าวว่าปัญหาหลักนั้นเกิดจากความต้องการที่ลดลงที่มาจากการปิดตัวของโรงงานแปรรูปและราคาพลาสติกใหม่ที่ต่ำเป็นประวัติการณ์จากกิจกรรมทางธุรกิจที่ลดลงทั่วโลก

Tom Means ประธานของ PRE ให้ความเห็นว่า “ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบเดิมต่อเนื่องโดยไม่มีการแก้ไข ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลจะไม่มีกำไรและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการรีไซเคิลของ EU และการเปลี่ยนไปสู่การใช้งานพลาสติกหมุนเวียน ซึ่งในกรณีนั้น ขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ก็จะถูกส่งไปฝังกลบหรือเผาทำลายอย่างไม่มีทางเลือก”

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดรีไซเคิลไม่จำกัดอยู่แต่ในแง่ของสิ่งแวดล้อม แต่จะกระทบต่อการจ้างงานของอุตสาหกรรมกำจัดขยะทั้งวงจร ทั้งนี้ อุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกเรียกร้องให้ EU และประเทศสมาชิกรวมเอาการรีไซเคิลเป็นหนึ่งใน sector ในแผนการฟื้นฟูเพื่อให้การเดินหน้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

การปกป้องการพัฒนาในตลาดนี้มีความสำคัญต่อการลดการใช้งานพลาสติกใหม่ในยุโรปและการลงทุนอื่นในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งบริษัทรีไซเคิลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการหมุนเวียนการใช้พลาสติกและการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนTag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle