หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Coca-Cola Amatil จากอินโดนีเซียร่วมกับ Dynapack ตั้งบริษัท JV สำหรับรีไซเคิล PET
2020-07-13

บริษัท Coca-Cola Amatil Indonesia (Amatil) ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท Dynapack Asia เพื่อตั้งโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย โดยทั้งสองบริษัทจะทำงานร่วมกันตั้งแต่ช่วย proof of concept เพื่อดูความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการตั้งโรงงานนี้ทั้งในแง่ขนาด ที่ตั้ง เงื่อนไขที่จำเป็น และการรวมงานเข้าสู่ value chain ของแต่ละบริษัท

Kadir Gunduz ประธานผู้อำนวยการของ Coca-Cola Amatil Indonesia กล่าวว่าทั้งสองบริษัทในตั้งทีมเพื่อทำงานร่วมกันโดยนำเอาความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทในด้านการผลิตและการรีไซเคิลมารวมกัน “บริษัท JV นี้เป็นการก้าวหน้าสู่พลาสติกที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำเอาขยะ PET คุณภาพต่ำกลับมาเป็นวัสดุคุณภาพสูงอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า World Without Waste”

การใช้พลาสติกรีไซเคิลสามารถช่วยผลปริมาณพลาสติกใหม่ของบริษัทได้กว่า 25,000 ต่อปีภายในปี 2022 ซึ่งสอดคล้องกับแผน National Action Plan ของอินโดนีเซียที่ต้องการลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลลงให้ได้ 70% ภายในปี 2025

Dynapack Asia เองมีโรงงานผลิตกว่า 30 แห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน และตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าของบริษัทเพื่อเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในการส่งเสริมระบบนิเวศการรีไซเคิลและการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการเป่าขึ้นรูปและการฉีดขึ้นรูปสินค้าประเภทขวด โหล ฝาปิดต่าง ๆ และชิ้นส่วนสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน สารหล่อลื่น ยา ยานยนต์และอื่น ๆTag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle