หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Polystyrene กับเศรษฐกิจหมุนเวียน
2020-07-31

Ineos Styrolution ได้เผยแพร่ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับโปรเจควิจัย ResolVe ซึ่งทำการศึกษาการรีไซเคิล polystyrene (PS) โดยโปรเจคนี้ต้องการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนขยะ PS ที่ผ่านการใช้งานแล้วให้กลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับพอลิเมอร์ชนิดนี้ โดยโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาและวิจัยของเยอรมนี และรวมถึงการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและการใช้งานเชิงพาณิชย์ของกระบวนการรีไซเคิลนี้ด้วย

รายงานฉบับสมบูรณ์นี้สรุปว่ากระบวนการ depolymerization หรือการแตก PS ให้กลายเป็นสารตั้งต้น ถือเป็นกระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสมสำหรับพอลิเมอร์ชนิดนี้ร่วมกับการกลั่นผลผลิตก่อนนำไปใช้งานต่อไป โดยกระบวนการนี้มีแนวโน้มว่าน่าจะสามารถช่วยผลิต PS แบบรีไซเคิลที่เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานกับอาหาร

งานวิจัยนี้ถูกดำเนินการร่วมกับ IKV (Institut für Kunststoffverarbeitung), the Institute for Processing and Recycling, และ Neue Materialien Byreuth GmbH โดยมีพารามิเตอร์ในการทดลองที่เกี่ยวข้องคืออุณหภูมิ อัตราการไหล และอื่น ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการค้นหาเงื่อนไขการทำงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ IKV Aachen ได้ขยายกระบวนการนี้ไปสู่การผลิตขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถทำการ depolymerize PS ให้กลายเป็นน้ำมัน styrene ได้
Norbert Niessner ผู้อำนวยการฝ่าย Global R&D / Intellectual Property จาก Ineo Styrolution สรุปว่า “โครงการนี้ทำให้ฝันเราเป็นจริงขึ้นมา โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ depolymerization สามารถทำได้กับ polystyrene ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน”Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle