หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

มาตราการแฟคตอริ่งเสริมสภาพคล่อง SMEs ระยะที่ 2
Attachment File: แฟคตอริ่งเสริมสภาพคล่องระยะ2-1.jpg
“มาตรการแฟคตอริ่งเสริมสภาพคล่อง SMEs” วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นคู่ค้าภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน เป็นต้น โดยมาตรการนี้ มีความพิเศษเมื่อส่งมอบงานแล้ว สามารถเปลี่ยนเอกสารทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นใบส่งของ ใบส่งงาน มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอตรวจรับงวดงาน สามารถเบิกรับเงินได้ภายในวันเดียว ซึ่งธนาคารพร้อมจะรับซื้อสูงสุด 90%ของมูลหนี้ทางการค้า ให้เครดิตนานถึง 180 วัน วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเฉลี่ยเพียง 0.583% ต่อเดือนเท่านั้น

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ในมาตรการดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน หรือถูกบอกเลิกสัญญา โดยมาตรการนี้ สิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะวงเงินมาตรการจะหมดTag: