หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัท TC Transcontinental ซื้อทรัพย์สินของ Enviroplast เพื่อเดินหน้าธุรกิจแปรรูปขยะพลาสติก
2020-08-07

บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น TC Transcontinental ประกาศการซื้อทรัพย์สินของ Enviroplast Inc. ซึ่งเป็นบริษัทอายุ 25 ปีในเมือง Anjou ใน Quebec ซึ่งทำกิจการรีไซเคิลพลาสติก และทาง TC จะนำอุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้มาสำหรับการแปรรูปขยะพลาสติกที่ได้จากศูนย์คัดแยกและแหล่งอื่น ๆ ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติก

“เศรษฐกิจหมุนเวียนคือทิศทางของอนาคต” Sylvain Levert รองประธานอาวุโส TC Transcontinental Packaging กล่าว “อุปกรณ์ที่เราได้ซื้อมานี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเราในการรวมการรีไซเคิลพลาสติกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตบรรจุภัณฑ์ของเราในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และละตินอเมริกา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดหาเรซิ่นรีไซเคิลที่ต่อเนื่องในที่สุด เราภูมิใจกับความก้าวหน้าขั้นนี้และคาดหวังถึงความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการบรรลุเป้าหมายการรีไซเคิลพลาสติก และส่งเสริมให้ Quebec เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก”

เป้าหมายของบริษัทซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของลูกค้าของบริษัทหลายราย คือการสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการใช้ส่วนประกอบวัสดุจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเร่งการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกที่เป็นประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมาย New Plastics Economy Global Commitment ของ สถาบัน Ellen MacArthur Foundation ที่ต้องการเพิ่มการใช้งานวัสดุรีไซเคิลสำหรับสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่นชนิดต่าง ๆ

บริษัท TC Transcontinental มีพนักงานกว่า 8,500 คน โดยส่วนมากอยู่ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และแถบละตินอเมริกา และมีรายได้กว่า 3 พันล้านเหรียญแคนาดาในรอบการเงินที่ผ่านมาTag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle