หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ความต้องการ PET Resin ลดลงจาก COVID-19
2020-08-07

Polyethylene terephthalate (PET) เป็นพลาสติกที่ถูกใช้มากที่สุดในการผลิตน้ำขวด น้ำอัดลม และสินค้าอาหารประเภทซื้อกลับบ้าน ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีแนวโน้มความต้องการในรูปแบบวงจรที่ค่อนข้างคาดเดาได้ เช่น ในช่วงฤดูร้อนของยุโรป ความต้องการ PET จะเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการน้ำดื่มและน้ำอัดลมที่เพิ่มมากขึ้น และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเลือกซื้อน้ำขวดมากกว่าน้ำก๊อกในเวลาที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดขายน้ำขวดเพิ่มขึ้นสูงในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในปีนี้เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 และการกักตัวอยู่กับบ้านและมาตรการ lockdown ต่าง ๆ “2020 จะเป็นปีที่วุ่นวายสำหรับหลายตลาด ซึ่ง PET เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น” Susan Mair นักวิจัยด้านปิโตรเคมีจาก Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) กล่าว

ในช่วงแรกของการระบาดเมื่อเดือนมีนาคมนั้น PET ได้รับประโยชน์จากการตุนสินค้าของประชาชนซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปภายในบ้าน “ราคาของ PET ในช่วงแรกยังคงระดับไว้ได้แม้ว่าราคาน้ำมันจะตกลงต่ำ” อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเดือนเมษายน พบว่าความต้องการสินค้าและราคาวัตถุดิบได้ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของ PET และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวันหยุดฤดูร้อนและการลดลงของการเดินทางระหว่างประเทศจะส่งผลลดการใช้สินค้าจำพวก PET ลดอีกต่อไป 

นอจากนี้ ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลถึงการรีไซเคิลอีกด้วย โดยการลดลงของการบริโภคเครื่องดื่มจะทำให้มีขวดน้ำที่เก็บรวบรวมเพื่อไปรีไซเคิลได้ลดลง ซึ่งประเทศที่มีการท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถูกคาดว่าจะยังคงมีความต้องการ PET อยู่Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์