หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ผลิตภัณฑ์ BioPad จาก Cortec ได้รับการรับรอง USDA
2020-08-11


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2020 ผลิตภัณฑ์ BioPad ได้รับการรับรองสินค้าชีวภาพ USDA ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนปริมาณวัสดุชีวภาพในตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแหล่งวัตถุดิบที่หมุนเวียนอย่างพืล สัตว์บก สัตว์น้ำ หรือป่าไม้ และในกรณีของ BioPad นี้ได้รับการรับรองวัสดุชีวภาพ 58% ซึ่งทำมาจากวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปข้าวโพด

“เราชื่นชมบริษัท Cortec Corporation สำหรับการได้รับการรับรอง USDA Certified Biobased Product นี้” Kate Lewis จาก USDA BioPreferred Program กล่าว “ผลิตภัณฑ์จาก Cortec Corporation มีส่วนช่วยในการขยายตลาดที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมการเกษตร ช่วยสร้างงานในชุมชนชนบท และลดการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม”

BioPad เป็นอุปกรณ์ลดการกัดเซาะที่ผลิตจากวัสดุ non-woven ชีวภาพ และใช้กับบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการกัดเซาะโลหะ โดยการบรรจุ BioPad เข้าไปในบรรจุภัณฑ์และตัวสารลดการกัดเซาะชนิดไอจะกระจายไปทั่วบรรจุภัณฑ์กลายเป็นชั้นป้องกันพื้นผิวโลหะระดับโมเลกุล โดยชิ้นส่วนที่ถูกปกป้องด้วย BioPad สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องมีการทำความสะอาดชั้นเคลือบแต่อย่างใด

BioPad นี้เหมาะแก่การใช้งานต่าง ๆ ตั้งแต่ การขนส่งและเก็บรักษาชิ้นส่วนรถยนต์ การป้องกันชิ้นส่วนต่าง ๆ ระหว่างอยู่นอกห้องควบคุมสภาพอากาศ และการใช้งานทั่วไปที่ต้องการปกป้องชิ้นส่วนโลหะในสภาพแวดล้อมปิด
Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics