หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

NSF มอบทุนแก่ Rensselaer Polytechnic เพื่อการวิจัยพลาสติกใหม่
2020-08-18

National Science Foundation (NSF) ได้มอบทุนสนับสนุนกว่า 300,000 เหรียญให้แก่กลุ่มวิศวกรเคมีจาก Rensselaer Polytechnic Institute ในเมือง Troy รัฐนิวยอร์ค เพื่อการพัฒนาพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่สามารถนำมาใช้แทนที่ polystyrene (PS) ซึ่งแม้ว่า PS จะมีราคาถูกและสามารถผลิตได้ง่าย แต่เป็นพอลิเมอร์ที่ยากต่อการย่อยด้วยกระบวนการ depolymerization ให้กลายเป็นสารตั้งต้น ทั้งนี้ Rensselaer เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเทคโนโลยีแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาโดยก่อตั้งในปี 1824

“หนึ่งในปัญหาคือ polystyrene ส่วนมากไม่ได้ถูกใช้ในรูปแบบบริสุทธ์ ทำให้ยากแก่การนำมาใช้ใหม่” Sangwoo Lee ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีและชีวภาพกล่าว “เราตั้งเป้าหมายที่จะสร้างพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่ยังคงแข็งแรงและโปร่งใส แต่สามารถทำการ depolymerize เพื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นสำหรับการใช้ใหม่ได้โดยง่าย”

นักวิจัยจะทำการค้นหาวิเคราะห์พอลิเมอร์ที่อาจจะเหมาะแก่การใช้ในการผลิตสินค้าพลาสติก โดยจะทำการพัฒนากลุ่ม co-polymer ที่สามารถรีไซเคิลได้ชนิดต่าง ๆ และทำการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการนำมาใช้ทดแทน polystyrene ทั้งชนิดใสแข็งและแบบ expanded polystyrene

“สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับงานวิจัยนี้คือเราจะมีวิธีใหม่ในการเปลี่ยนพลาสติกที่ผ่านการใช้งานให้กลายมาเป็นวัตถุดิบอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์ประกอบที่ยังคงเป็นที่ต้องการในกระบวนการ”Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์