หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

การผลิตพอลิเมอร์จากอากาศ
2020-08-18

บริษัท Photanol BV และ Renolit SE ผู้ผลิตพอลิเมอร์ชนิดฟิล์มและแผ่นคุณภาพสูง ได้ทำความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาพอลิเมอร์โดยอาศัยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดมาจากอากาศในรูปแบบกระบวนการหมุนเวียนโดยไม่ใช้น้ำมันฟอสซิลหรือแก๊สอื่น

Photanol ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สามารถลดผลกระทบของอุตสาหกรรมเคมีต่อภาวะโลกร้อนในขณะที่ยังคงการผลิตพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงได้อยู่ โดยกระบวนการนี้ใช้แสงอาทิตย์และคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสารตั้งต้นด้วยการใช้ cyanobacteria ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่จะทำการสังเคราะห์ด้วยแสง

Thomas Sampers ผู้จัดการทั่วไปและสมาชิกบอร์ดบริหารของ Renolit กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่ประโยชน์หลายอย่างต่อลูกค้าด้านบริการทางการแพทย์ของเราและต่อผู้ป่วย ซึ่งวัสดุที่มีความยั่งยืนของเราจะนำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพดีขึ้นจากความบริสุทธ์ของวัตถุดิบ นอกจากนี้ Photanol ยังจะทำการผลิตสารตั้งต้นนี้สำหรับการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือจากเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์อีกด้วย”

Veronique de Bruijin CEO ของ Photanol กล่าวว่า “เราตื่นเต้นที่ได้มีพันธมิตรที่มีประสบการณ์มาอยู่ข้างเดียวกันในการพัฒนาพอลิเมอร์ตัวใหม่นี้ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากในระดับสากล การร่วมทีมกับ Renolit ช่วยให้เราสามารถนำเทคโนโลยีที่น่าประทับใจนี้ไปสู่ตลาดด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้พร้อม ๆ กับการช่วยกันดูแลโลกของเรา”Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics