หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

นักวิจัยค้นหาวิธีรีไซเคิลพอลิเมอร์ที่รีไซเคิลได้ยาก
2020-08-19

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Case Western Reserve และ University of Wisconsin-Madison ได้ร่วมกันพัฒนาหาวิธีการรีไซเคิลพอลิเมอร์ที่ยากต่อการรีไซเคิล

George Huber อาจารย์จาก University of Wisconsin-Madison กล่าวว่าเขาหวังที่จะปิดวงจรการรีไซเคิลพลาสติกผ่านการวิจัยใหม่ที่ใช้ความเชี่ยวชาญของเขาในด้านเทคโนโลยี pyrolysis โดย Huber ได้ร่วมก่อตั้งบริษัท Anellotech ในปี 2008 ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยี Plas-TCat ที่สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นสารเคมีได้โดยตรง

ก่อนหน้านี้ Anellotech ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนถุงมันฝรั่งของ Lay’s ให้กลายเป็น paraxylene ซึ่งเป็นสารเคมีหลักในการผลิต PET สำหรับผลิตขวดน้ำ นอกจากนี้ยังได้ผลผลิตเป็น benzene, toluene และ olefins ชนิดอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้ผลิตพลาสติกได้หลากหลายชนิดอย่าง polyethylene, polypropylene, nylon, ABS และ polycarbonate

ในอีกด้านหนึ่ง นักวิจัยจาก Case Western Reserve University ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเปลี่ยนพลาสติก thermoset ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ให้สามารถรีไซเคิลได้และแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งพลาสติก thermoset โดยปกติแล้วไม่สามารถนำมาขึ้นรูปใหม่ได้และเหมาะแก่การใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออื่น ๆ ที่ต้องการความเสถียรและความคงทน 

Ica Manas-Zloczower และ Liang Yue ได้ค้นพบวิธีการใหม่ที่สามารถนำเอาพลาสติก thermoset มาเปลี่ยนให้กลายเป็นเรซิ่นที่สามารถนำไปผลิตสินค้าใหม่ได้คล้ายกับ thermoplastics โดยทำการเปลี่ยนโครงสร้างถาวรของ thermoset plastic ให้กลายเป็นโครงสร้างแบบ dynamic ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ด้วยกระบวนการแบบดั้งเดิมอย่างการอัดด้วยความร้อนหรือการฉีดขึ้นรูป 
Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle