หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Kimberly-Clark เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน Bioplastic Feedstock Alliance
2020-08-26

บริษัท Kimberly-Clark ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนตัวใหม่สำหรับปี 2030 โดยรวมถึงความมุ่งมั่นในการลดขยะและการพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้โดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยทางบริษัทได้เข้าร่วม Bioplastic Feedstock Alliance (BFA) ซึ่งเป็นเครือข่ายของ WWF ด้านความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้สำหรับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลาสติกจากพืชและการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ปี 2030 ตัวใหม่นี้ Kimberly-Clark ให้ความสำคัญกับการจัดการพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว และการสนับสนุนนวัตกรรมในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลขยะเพื่อลดปริมาณพลาสติกลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030

บริษัทสมาชิกของ BFA แต่ละแห่งต่างเผชิญกับความท้าทายของตนเองในการนำยุทธศาสตร์ด้านพลาสติกชีวภาพไปใช้ในบริษัท โดยสินค้าบางประเภทอย่างผ้าอ้อมหรือผ้าเปียกนั้นมีลักษณะที่ยากต่อการเก็บรวบรวมและนำกลับมารีไซเคิล ดังนั้น Kimberly-Clark จึงเห็นความสำคัญของพลาสติกชีวภาพในฐานะทางออกของความท้าทายนี้ และจะทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

“ความท้าทายของพลาสติกและสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียวทำให้เราต้องคิดถึงมากกว่าเพียงการรีไซเคิล เราจึงได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตวัสดุใหม่ด้วยพลาสติกที่ได้จากพืช” Pete Dulcamara รองประธานฝ่ายเทคนิคและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์จาก Kimberly-Clark กล่าว “เรามองเห็น BFA เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสำคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของเราได้”

“การพึ่งพาพลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลของเรานั้นไม่มีความยั่งยืน เราจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่วัตถุดิบทางเลือกอื่น ซึ่งพลาสติกรีไซเคิลสามารถช่วยตอบโจทย์ได้บางส่วน และการพัฒนาการหมุนเวียนของวัตถุดิบหมายถึงการที่เราสามารถทำได้มากขึ้นโดยใช้ของน้อยลง” Alix Grabowski ผู้จัดการจาก World Wildlife Fund กล่าวTag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics